Rassemblement International Panhard et Levassor 2022 Suède

Pour plus d’informations sur le RIPL 2022, rendez-vous sur www.ripl2020.se

For information about the RIPL 2022 please go to www.ripl2020.se

Informationen zum RIPL 2022 finden Sie unter www.ripl2020.se


Svenska Panhardklubben

Klubben grundades 1977 och har ca 75 medlemmar, både kvinnor och män. Klubbens medlemmar är ägare till ungefär 75 bilar. Vi träffas två gånger per år, en gång på sommaren och en gång på vintern. Träffarna arrangeras på olika platser i Sverige. Vi har vi ett bra reservdelslager som Peter Lindskiöld ansvarar för. Du hittar oss också på Facebook.

To view the webpage in other languages please use this Google Translate link.