Medlemskap

För att bli medlem var vänlig ring vår kassör Peter Lindskiöld på 0761-615278 eller skicka ett e-postmeddelande till Peter Lindskiöld med följande information:

1.) För- och efternamn
2.) Telefonnummer
3.) E-postadress
4.) Eventuellt bilinnehav

Medlemsavgift 300 kr/år
Familjemedlemskap 100 kr/år

Avgiften betalas på PG 946335-7

För betalning från utlandet, Nordea Bank:
IBAN SE 1 730 000 000 030 392 114 976
BIC NDEASESS

I avgiften ingår klubbens tidning, Panhardläsning, som ges ut 3 gånger om året.