Bilder från RIPL 2022

folkdans
parkering framför hotellet

Taste of Sweden

Gruppfoto framför Huseby

Närkontakt med älgar
X86 Specialbygge och Z1
24 CT
Galakväll på Möckelnsnäs
CD Panhard
17 Break
Dyna Junior och X 86
Några svenska vagnar.
X 73 Panoramique
X 72 1933
PL 1891 Replika
Smålandets parkering