Styrelseprotokoll 2/6 2018

Protokoll fört vid styrelsemöte för Panhardklubben i Ödeshög, lördagen 2 juni 2018 kl 12.

Närvarande: Per Westin, Torsten Åsberg, Lennart Andersson, Peter Lindskiöld, Märit Lindskiöld,
Nicolina Lindskiöld, Ulf Söderlind, Eric Bjerkborn och Bo Bjerkborn

 1. Mötet öppnas av Per
 2. Dagordningen fastställdes
 3. Ekonomisk rapport. Enligt kassören Peter finns i dagsläget 22 770,60 kr på Nordeakontot
  samt 12 143 kr på PG. Avgiften till Federationen är betald. Peter har hos Skatteverket
  utverkat tillstånd att slippa deklarera de närmaste fem åren. Portokostnaderna ökar
  markant. Det kan påverka portot för Panhard Läsning på lite sikt.
 4. Medlemsläget. Till dags dato har 40 fullbetalande samt 6 familjemedlemmar betalt sin avgift. Påminnelser är utskickade.
 5. Sommarmötet 2018. Per har fått en förmånlig offert från Malmköpings Stadshotell och där
  kommer sommarmötet att förläggas. Ankomst fredag 24/8, avresa söndag 26/8. På
  söndagen hålles Ekebydagen och där kommer mötet att avslutas för de som så önskar.
  Mötet annonseras i nästa Panhard Läsning.
 6. Internationellt möte 2020. Huvudskälet till dagens möte. Vi har nu offerter från Star Hotell
  och från Park Inn i Lund, Erikslunds hotell i Ängelholm, Tyringe Kurhotell samt från Ikea
  i Älmhult. Vidare väntas offert in från Örenäs i Landskrona. Priserna ligger ganska lika
  men styrelsen fastnade för IKEA som ligger på 5 062 kr för två personer i dubbelrum inkl
  samtliga måltider men utan drycker. Luncherna är räknade som lunchpaket men kan ev bli
  förmånligare med luncher på lokal längs färdvägen. Kostnader för rum för
  reservdelsförsäljning tillkommer också. I receptionen kan vi ha en egen mottagning med
  incheckning. Vi får tillåtelse att ställa upp ett partytält utanför för att kunna servera svenska
  smaksensationer. Styrelsen enades om att annonsera ut mötet tidigt, redan till nästa
  federationsmöte i Paris. Som mål för utflykter vill vi försöka ha Älgsafari i Markaryd samt
  ett besök på Linnés Råshult. IKEAs eget museum kan med fördel besökas på egen hand av
  deltagarna. Anmälan och betalning ska ske via Panhardklubbens nya hemsida. Pengarna går
  till klubben fvb hotellet. Federationen bidrar med ca 1000 Euro. En mängd arbete återstår
  nu. Program måste skrivas och därefter sändas i engelsk version till de olika klubbarna i
  Europa för översättning. Roadbook måste göras. Ny hemsida med betalningsmöjligheter
  ska konstrueras. Utflyktsmålen ska kontaktas. Verkstadsplats för ev haverier måste ordnas.
  BESLUT: Styrelsen beslutar anta anbudet från IKEA under förutsättning att väntat anbud
  från Örenäs inte kan anses fördelaktigare.
 7. Panhard Läsning och hemsida. Hemsidan ligger för närvarande nere. Ny hemsida i nytt
  webhotel skapas av Nicolina och Eric och den väntas bli klar i skiftet juni-juli. Nästa
  Panhard Läsning ska vara klar under juni månad. Ska innehålla ordförandes spalt, inbjudan
  till sommarmöte, rapport från RIPL 2018, kanske något om RIPL 2020.
 8. Nästa möte hålles i samband med sommarmötet, söndagen 26/8 i Malmköping.
 9. Mötet avslutas