Styrelseprotokoll 19/2 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte för Panhardklubben söndagen den 19 februari 2017 i Motala.

Närvarande: Per Westin, Peter Hellström, Märit Hellström, Ulf Söderlind, Torsten Åsberg, Ingmar Ögren och Bo Bjerkborn.

  1. Per Westin förklarade mötet öppnat.
  2. Dagordningen fastställdes
  3. Den nya styrelsens första möte. Styrelsen omvaldes ännu en gång i sin helhet.
  4. Kommande aktiviteter i klubbens regi. Inga planerade aktiviteter utöver sommarmöte.
  5. Årets sommarmöte var planerat till fam Olvhammar på Stenkiden. Med anledning av Roberts bortgång är detta nu osäkert. Per kontaktar Katarina Olvhammar. Som alternativ föreslogs Mariestad som lämplig ort. Styrelsen ska återkomma med mera information i nästa Panhard Läsning.
  6. Panhard Läsning. En del material finns och redaktören önskar sig lite mera. Deadline är 1 mars. Tidigare erfarenhet av notis om årsavgift i Panhard Läsning visar att det krävs ett inbetalningskort. Kommer att bifogas nästa gång.
  7. Internationellt möte 2020. Lång diskussion om alternativa platser, förläggning, aktiviteter, priser, sponsring, tillgänglig verkstadslokal mm. En alternativ tidpunkt diskuterades också, kanske lämpligare senare på sommaren med tanke på vårt svala klimat. Flera medlemmar kommer att besöka Bamberg för att se och lära.
  8. Övriga frågor. FFFF som vanligt i maj. Styrelsemöte 13/5 inför Bamberg. Plats ev Östgötaporten alt telefonkonferens.
  9. Mötet avslutades.